Sant Pere

La parròquia d’Aransís té per Patró a Sant Pere, Apòstol. Una tradició immemorial atribueix al Sant Patró una protecció miraculosa envers els possibles afectats pel mal de la ràbia. Milers de devots, de tots els temps, es constitueixen en testimonis de la protecció dispensada pel Sant als afectat, en les seves persones o en els seus bestiars, per les adverses circumstàncies que provoquen aquest mal.

Els gojos de Sant Pere Apostol