El molí de l’oli

La tardor del 2003 es van inicar les obres de recuperació de l’àntic molí de l’oli d’Aransís.

Aquest apartat preten ser un recull d’informació del que va significar aquesta instal·lació pel poble i les tasques que s’han realitzat des de l’any 2003 fins l’actualitat per recuperar-lo.

Cal remarcar que els treballs els han relitzat voluntaris del poble amb el suport de l’ACAPA.

Recull de dades