Els goigs de Sant Fruitós


Puig sou advocat tan gran
cantarem vostres llaors:
guardeu-nos sempre de mal
gloriós sant Fruitós.


Fruitós sou de virtut
i molt poderós amb Déu,
doneu-nos gràcia i salut,
i pregant pel poble seu,
dels fruits no us descuideu
puig confiem sempre en Vós:
guardeu-nos sempre ...

Puig sou Fruitós titulat
i feu miracles a mils,
no vulgueu mai oblidar
la parròqui d'Aransís
vos ho supliquem així
que ens empareu piadós:
guardeu-nos sempre ...