Casa Pubill

Candido Marqués i Carmen Costa     El Càndid de Pubill, el Marquès i la seva mare (anys 20)(     Comunió de la Pepita i el Victor, anys 40