Casa Marquès

Marquès, anys 20            Bon Repòs    

Comunió de la Pepita de casa Marquès, anys 40          El Càndid de Pubill, el Marquès i la seva mare (anys 20)(