Casa Lluís

Padrina de casa Lluís i encarnació de cal Ros - Anys 20                          

                   Marcelino Llesuy Mas - primers de segle       

El Lluís        L'Antònia        Antoni Llesuy Mas, emigrat a Argentina       

La padrina de casa Colomet amb l'Antonio i la seva germana de cal Lluís