Casa Llenes

Angel Monguet i Juanita Albert        Família Llenes amb la seva filla - anys 20       Casa Llenes amb convitats el dia de la Festa Major, anys 50