Casa Frare

La germana gran de la Marieta de Frare, anys 1910-15        L'hereu de casa Frare, ella filla de Llimiana, anys 1910-15        Amèlia, germana de la Marieta de Frare       

Casa Frare        Casa Frare        Casa Frare       

--- Miquel Queraltó - any 1976 ----