Casa Escolà

El Xato amb el Pepito, el padrí de ca l'Escolà i tota la família del Bosquí     La Soletat, anys20     Quim de Mestrepere, la Soletat de l'Escola i els seus germans, anys 29