Casa Colomet

Família Colomet, anys 20       La padrina de casa Colomet amb l'Antonio i la seva germana de cal Lluís       Masia de Colomet fent la batuda      

Cecilia de Colomet, anys 30       Cecilia de Colomet, anys 30       Comunió      

L'Eugenio i la seva dona       Josep Maria i Cecilia       Pepe de Colomet i Jaume Badia      

Boda del Pepe i la Cecilia