Casa Bosquí

El Xato amb el Pepito, el padrí de ca l'Escolà i tota la família del Bosquí