A continuació mencionaré les persones que han participat en el projecte així com les feines realitzades.

 

3 de maig de 2003

 

Vam posar els toldos al teulat , el candau a la porta i assegurar la zona interior per evitar accidents.

 

Enric Cortina.............................................................................................................. 4 hores

Robert Codó.............................................................................................................. 4 hores

Manuel Isanta............................................................................................................ 4 hores

Miquel Pous............................................................................................................... 4 hores

Àngel Llesuy...............................................................................................................4 hores

 

1 de Juny de 2003

 

Reparació del toldo.

 

Enric Cortina............................................................................................................... 3 hores

Àngel Llesuy............................................................................................................... 3 hores

 

21 de Juny de 2003

 

Portar les bigues de fusta des de l’església al molí i col·locar-les a dins amb l’ajut del tractor de Gironi.

 

Eduard Codó............................................................................................................... 4 hores

Robert Codó................................................................................................................ 4 hores

Àngel Llesuy................................................................................................................ 4 hores

 

13 de Juliol de 2003

 

Instal·lació del dipòsit  de l’aigua i muntatge del tub de saiplen de 25 fins al pouet.

 

Eduard Codó............................................................................................................... 3 hores

Manuel Isanta...............................................................................................................3 hores

Àngel Llesuy................................................................................................................ 3 hores

 

4 de Octubre de 2003

 

Desteular una part del teulat del molí amb l’ajut del tractor de Gironi.

 

Enric Cortina................................................................................................................ 5 hores

Josep Soria................................................................................................................ ..5 hores

Josep Mª Codó.............................................................................................................5 hores

Àngel Llesuy................................................................................................................ 5 hores

 

 

5 de Octubre de 2003

 

Collar lloses damunt de la paret, col·locació de dues bigues i posar llates corresponents.

 

Enric Cortina................................................................................................................ 8 hores

Josep Soria................................................................................................................ ..5 hores

Eduard Codó................................................................................................................ 5 hores

Josep Prió.................................................................................................................... 2 hores

Àngel Llesuy................................................................................................................ 8 hores

Jordi Costa...............transport dels sacs de  morter des de la Pobla de Segur en tres viatges.

 

9 de Octubre de 2003

 

Entubar el cable de l’escomesa per la rasa  des de la porta del molí fins a l’era de Llenes.

 

Àngel Llesuy................................................................................................................ 3 hores

 

10 de Octubre de 2003

 

Grapejar la manguera de l’escomesa per la paret de la era de Llenes, col·locar la caixa de protecció i empalmar per donar tensió.

 

Àngel Llesuy................................................................................................................ 4 hores

 

11 de Octubre de 2003

 

Enllatar part del taulat i reforçar la paret perimetral amb formigó.

 

Enric Cortina................................................................................................................ 5 hores

Robert Codó................................................................................................................ 2 hores

Xavier Badia................................................................................................................ 5 hores

Àngel Llesuy................................................................................................................ 5 hores

 

13 de Desembre de 2003

 

Entaular 1/3 del Teulat amb l’ajut del tractor de Gironi.

 

Josep Mª Codó.............................................................................................................5 hores

Enric Cortina................................................................................................................ 7 hores

Pepito Domingo............................................................................................................7 hores

Àngel Llesuy................................................................................................................ 7 hores

 

10 d’Abril de 2004

 

Desteular tota la part que quedava amb biga, enllatar la resta teulat, començar a enteular i començar la neteja general del molí, endreçant tots els material i eines.

 

Jordi Costa...................................................................................................................4 hores

Joan Enric....................................................................................................................8 hores

Robert Codó................................................................................................................ 4 hores

Josep Mª Ferrer............................................................................................................8 hores

Xavier Badia................................................................................................................ 4 hores

Manuel Isanta............................................................................................................ ..8 hores

Pepito Domingo............................................................................................................8 hores

Joan Queraltó...............................................................................................................8 hores

Josep Mª Codó.............................................................................................................8 hores

Josep Prió.................................................................................................................... 4 hores

Josep Soria................................................................................................................ ..8 hores

Eudald Torné..................................................................................................................4 hores

Àngel Llesuy................................................................................................................ 8 hores

 

29 de Maig de 2004

 

Acabar de enteular i rejuntar tot el perímetre amb morter.

 

Enric Cortina................................................................................................................ 9 hores

Josep Mª Codó.............................................................................................................9 hores

Miquel Pous..................................................................................................................9 hores

Josep Soria................................................................................................................ ..9 hores

Xavier Badia................................................................................................................ 4 hores

Jordi Badia....................................................................................................................4 hores

Eudald Torné..................................................................................................................2 hores

Àngel Llesuy................................................................................................................ 7 hores

 

 

 

 

 

 

Si hi vols col·laborar posat en contacte amb l’Àngel de casa Colomet:

        

Tel 1     (93) 331 51 49 

          Tel 2     (973) 65 21 25 

          Tel 3     699.96.95.02