DESPESES DE LA PRIMERA FASE DE RESTAURACIΣ DEL MOLΝ DE L'OLI
Quantitat concepte import
100 mts. tub coarrugat de 32 a 0,366€ 36,60 €
3 mts.tub fergo-metΰlic de 32 a 5,64€ 16,92 €
5 abraηaderes de 32 a 0,171€ 0,86 €
100 brides UNEX 2244-0 a 0,035€ 3,50 €
100 tacs UNEX 1851 a 0,069€ 6,90 €
1 CGP 100-7 50mm 69,50 €
3 cartuxos de 80A a 4,85€ 14,55 €
1 pica de terra de 1,5mts. 4,51 €
5 mts. cable U/M a 1,279€ 6,40 €
4 conectors a 3,310€ 13,24 €
130 mts. manega V-1000 4x10 a 2,386€ 310,18 €
1 Bobina 45,14 €
200 mts.tubo polietileno baja densidad PE32 6/25 3/4 93,70 €
1 manguito polietileno 25 1,60 €
1 enlace rosca M polietileno 25x3/4 1,10 €
1 racor deposito uralita 3/4 2,10 €
1 racor deposito uralita 1 2,90 €
1 arandela hierro 3/4 0,80 €
1 arandela hierro 1 0,90 €
3 arandela goma conica 25/65x3/4 roja 1,10 €
1 arandela goma plana 25/60x3/4 blanca 1,20 €
2 arandela goma plana 30/70x1 blanca 1,46 €
2 rosca doble 280 laton 1 2,10 €
1 manguito M-H 243 laton 28x1 0,95 €
1 manguito H H 270 laton 28x1 1,45 €
1 te 130 laton 1 2,25 €
1 reduccion 241 laton 1x3/4 1,64 €
1 racor recto 359GCU 28x1 precintable 2,10 €
1 racor recto 359GCU 18x3/4 precintable 1,10 €
2 codo 090-90 HH cobre 18 1,12 €
3 codo 090-90 HH cobre 28 2,40 €
1 te 130 cobre 18 1,31 €
1 manguito reduccion polietileno 32/25 2,40 €
1 te 130 cobre 28 3,18 €
1 reducciσn 243 M-H cobre 28x18 2,18 €
2 valvula tajo-2000 soldar palanca 18 6,60 €
1 valvula tajo-2000 HH palanca 3/4 4,36 €
1 valvula tajo-2000 HH palanca 1 6,40 €
40 sacs de morter sec M-80 94,00 €
2 sacs de ciment rapid 3,96 €
2 sacs de ciment *35kg 5,94 €
1 paquet de puntes de 18x80 5,40 €
16 madera rollo una cara diametro 366,06 €
169 listonaje AB 425,88 €
3 toldos de 6x10 reforηat 97,50 €
1 candau de llauto 40 5,70 €
2 soports estampats de 75mm 0,64 €
950 teules 285,00 €
     
     
1.966,77 €
327.243