La sega i el batre

Dia de batre a la Masia de Guillem     Dia de batre a la Masia de Guillem         

          Enfonsant el pou de Badia    

     Masia de Colomet fent la batuda         

Marquès, anys 20