Anys 50

Casimiro, un mosso de cal Colomet, el Bigatà de Bastús i l'Escolà     La Maria, la mestra, el mosso de Colomet i la Isabel     La Maria, el Ppepito de Tonyet, el Jaume Badia, el Joan, la Lola de Boher    

L'Antonio, el Pepito de cal Boher, Jaume de Badia, Manel i Josep     Grup de jovent     Grup de joventa la plaça vella    

l'Arcadi, l'Angel i el Joan     Grup de nens         

Grup de jovent    Grup de jovent    Ramon del Trudis, Carmen de Tonyet, Carmeta de Busquí i l'Escolà   

Grup de gent     Josep de Llenes i el Busquí     Pepito de Tonyet, Lola de Gironi, Antonia de cal Toló i Josep de Llenes    

Grup de gent     El Busquí, el Josep de Llenes, ..     Jovent, anys 50