Anys 40

14 de maig de 1944. Primera comunió     Equip de futbol, finals anys 40